הגשמת איכויות נשיות ככלי לניהול עצמי והתפתחות אישית